25 let

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MIXA VENDING s. r. o.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MIXA VENDING s. r. o.

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti MIXA VENDING s. r. o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012713

Cíle projektu: Hlavní cíl projektu spočívá primárně ve zvýšení adaptability zaměstnanců, sekundárně pak ve zvýšení konkurenceschopnosti a expanzi naší společnosti na zahraniční trhy.

Předpoklad k jeho naplnění je realizace vzdělávacích aktivit dle komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení odbornosti a kvalifikace zaměstnanců. Díky tomu dojde k zefektivnění interních procesů a zrychlení celého pracovního procesu ve všech odděleních společnosti. Za tímto účelem jsou do projektu zahrnuty kurzy pro celou společnost i všechna její oddělení. Dvouletý vzdělávací plán je sestaven s ohledem na aktuální vývoj požadavků ve společnosti tak, aby byl zajištěn jeho dlouhodobý a udržitelný rozvoj.

Realizací projektu získáme větší portfolio zákazníků, které mohou oslovit námi nabízené produkty a služby. Věříme, že vložené investice se vrátí ve vyšší zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a budeme schopni lépe nabízet a propagovat své služby také v zahraničí.

Pro všechny skupiny našich pracovníků je nejdůležitější potřeba komunikace se zákazníkem a dovednosti vyjednávání. Samozřejmostí je vysoká kvalifikace, neboť pracovníci vykonávají u zákazníka činnost samostatně a musí si umět poradit v každé situaci.

Zavedením a realizací navrženého komplexního systému vzdělávání umožníme našim zaměstnancům zvýšit svoji kvalifikaci, odborné dovednosti, znalosti i klíčové kompetence.

Termín realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Celkové náklady projektu: 1 579 876 Kč, z toho příspěvek EU 1 342 894,60 Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
;